Oi ei! Tietosuojalaki myöhästyy, mitä tapahtuu GDPR-perjantaina?

Yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan perjantaina 25.5.2018. Viimeaikaisten uutisten perusteella vaikuttaisi siltä, että Suomessa ei ehditä säätää tietosuojalakia voimaan ennen perjantaita 25.5.2018.

Entä sitten? No, GDPR ei ole mikään direktiivi, joka vaatisi kansallista säätämistä vaan EU-asetus joka on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Käytännössä ei siis tarvita mitään kansallista lainsäädäntöä, vaan GDPR on sellaisenaan voimassa perjantaista 25.5.2018 alkaen.

Suomessa henkilötietolaki säilyy siis vielä voimassa, mutta sitä sovelletaan yhdessä GDPR:n kanssa. Jos henkilötietolaki on ristiriidassa GDPR:n kanssa, sovelletaan GDPR:ää. Samoin, jos joitakin asioita puuttuu henkilötietolaista, sovelletaan GDPR:ää.

Esimerkki 1: GDPR:ssä on hieman tarkemmat vaatimukset suostumuksen sisällöstä kuin henkilötietolain 3 §:ssä. Jatkossa siis sovelletaan GDPR:n suostumusta.

Esimerkki 2: Henkilötietolaissa ei ole sääntelyä henkilötietojen käsittelylle ns. “oiketetun edun perusteella” kun taas GDPR:ssä on tällainen säädös. Tässä tapauksessa sovelletaan siis GDPR:n sääntelyä.

Molemmissa tapauksissa hyvä huomata, että ymmärtääkseni kummankaan esimerkin osalta ei ole tarkoitus säätää kansallista lainsäädäntöä. Siis tietosuoja-asetusta sovelletaan joka tapauksessa.

Ainakaan tällä hetkellä Suomen lainsäätäjillä tai valmistelijoilla ei näytä olevan edes tavoitteena säätää täydellistä kansallista tietosuojalainsäädäntöä, vaan jatkossa kansallisia lakeja sovelletaan yhtä aikaa tietosuoja-asetuksen kanssa.

Eli käytännössä siis kannattaa lukea tällä hetkellä tietosuoja-asetusta, jos epäilyttää, kuten juristit sanoisivat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: