Mikä muuttuu avoimessa menettelyssä?

Uusi hankintadirektiivi sisältää runsaasti myös hankintamenettelyyn liittyvää sääntelyä. Muun muassa neuvottelunmenettelyä uudistetaan ja esitellään uusi hankintatapa: innovaatiokumppanuus. Tämän lisäksi direktiivissä on myös tavanomaisimpia, kuten avointa ja rajoitettua menettelyä koskevaa sääntelyä. Onko näillä vaikutusta hankintayksikön arkeen?

Avoin menettely on eniten käytetty hankintamenettely. Uusi hankintadirektiivi tulee voimaan 18.4.2016 ja hankintalakia ei saada päivitettyä vasta kuin tämän vuoden lopussa. Hankintadirektiiviä sovelletaan hankintoihin, joiden kynnysarvo ylittää EU-kynnysarvot ja joiden hankintamenettely aloitetaan (eli julkaistaan hankintailmoitus) 18.4.2016 jälkeen.

Avoimeen menettelyyn uudella hankintadirektiivillä ei ole suurta vaikutusta, mutta yksi merkittävä uusi muutos on. Tarjousten vähimmäismääräajat lyhenevät. Kun aiemmin avoimessa menettelyssä tarjoajille tuli antaa vähintään 45 päivää (ilmoitus tehty sähköisesti) tarjouksen tekemiseen, nyt vähimmäismääräaika on 35 päivää. Määräaika lasketaan hankintailmoituksen lähettämispäivästä. Kyseinen 35 päivän vähimmäismääräaika lyhenee vielä viidellä päivällä, jos tarjouksen voi jättää sähköisesti. Todennäköisesti tarjous katsotaan jätetyn “sähköisesti”, kun se on jätetty sähköpostilla, eli erityistä järjestelmää tarjousten jättämistä varten ei tarvittane.

Lisäksi ennakkoilmoituksella voi edelleen lyhentää vähimmäismääräaikaa avoimessa menettelyssä 15 päivään. Ennakkoilmoitus ei saa olla tarjouskilpailukutsu, eli siinä ei ilmeisesti saa vielä pyytää tarjoajia jättämään tarjousta tiettyyn päivään mennessä. Lisäksi ennakkoilmoituksen tulee sisältää kaikki hankintadirektiivin liitteen V osan B  ensimmäisessä jaksossa hankintailmoitusta varten vaaditut tiedot. Ennakkoilmoitus tulee jättää myös vähintään 35 päivää ja korkeintaan vuosi ennen varsinaisen hankintailmoituksen julkaisemista.

Hankintayksikkö voi myös lyhentää määräaikaa 15 päivään jos tavanomaisen tarjousajan noudattaminen olisi asianmukaisesti perustellun kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Kynnys tällaiselle “kiireelle” lienee kuitenkin varsin korkea, todennäköisesti saman suuntainen kuin suorahankinnassa (kiire on harvoin hyväksyttävä syy suorahankinnalle).

Uusi Hankintalaki – blogitekstit kootusti yhdessä paikassa

Kaikki hankintalain uudistusta käsittelevät Hankintaturistin ja JIT-Miehen blogin jutut löytyvät nyt kootusti osoitteesta uusihankintalaki.fi Pysy kuulolla!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: